Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) Tennis- en padelvereniging Larsheim

Larsheim Tennis & Padel wil een vereniging zijn waar alle leden met plezier en op een veilige en respectvolle manier kunnen sporten en waar trainers op veilige manier lessen kunnen verzorgen. Onze vereniging telt ook vele vrijwilligers, die in veiligheid en zonder druk of dwang van anderen moeten kunnen functioneren.
Larsheim wil voorkomen dat deze veiligheid wordt aangetast door ongewenste gedragingen van zowel leden als niet-leden. Denk hierbij onder andere aan pesten, discriminatie, verbaal geweld, handtastelijkheden en seksuele intimidatie. Dit is allemaal grensoverschrijdend gedrag (‘GOG’) dat tot inbreuk op de persoonlijke integriteit kan leiden. Vanzelfsprekend wordt dit binnen onze vereniging niet geaccepteerd. Wij willen dit in eerste instantie zien te voorkomen en optreden als er toch onverhoopt iets gebeurt.

Larsheim vindt het dan ook belangrijk dat (ouders van) leden, trainers en vrijwilligers bij ongewenst grensoverschrijdend gedrag in vertrouwelijkheid bij iemand terecht kunnen. Daarom heeft Larsheim ervoor gekozen om twee vertrouwenscontactpersonen aan te stellen, waar:

  • situaties van grensoverschrijdend gedrag vertrouwelijk besproken kunnen worden en doorverwijzing kan plaatsvinden;

  • initiatieven genomen worden om mogelijke vormen van ongewenst gedrag aan de orde te stellen en waar mogelijk tot een oplossing te brengen/te doen stoppen; en

  • initiatieven ontwikkeld worden voor een preventiebeleid.

Het bestuur van Larsheim heeft Mijndert den Oudsten en Ellen Meier bereid gevonden deze functie te gaan vervullen.

 

Graag stel ik mij voor. Ik ben Ellen Meier en ben samen met Mijndert den Oudsten vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging. Ik heb een juridische achtergrond en ook ervaring als personal coach. Mijn kennis en ervaring zet ik sinds 2015 als docent recht in voor het MBO-onderwijs, waar ik 3 dagen in de week met heel veel plezier met jongeren samenwerk.
Sinds 1994 woon ik met Jim in Leersum en zijn we ook meteen lid van Larsheim geworden. Later ook onze kinderen Daan en Jimte. Nog steeds tennissen we meerdere keren per week en nu heb ik ook plezier in een spelletje padel. In mijn gezin vroeger deden we veel aan sport, in teamverband en individueel. Met de paplepel ingegoten zeg maar.
Naast dat sporten gewoon leuk en gezond is, geloof ik erin dat sport veel bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling. Daarbij is het belangrijk dat je kan sporten in een veilige omgeving, met wederzijds respect en eerlijk spel, in de ruimste zin van het woord.
Graag draag ik vanuit deze visie in de rol van vertrouwenscontactpersoon mijn steentje bij aan het behoud van een veilige en sportieve omgeving binnen onze vereniging.
Je kan mij bereiken onder telefoonnummer 06 11920792 of door een mail te sturen naar [email protected]

Ook ik stel mij graag aan u voor. Mijn naam is Mijndert den Oudsten en draag de vereniging een warm hart toe. Toen het bestuur Ellen eerder aanzocht voor de functie van VCP gaf ze daarbij aan deze functie graag samen met iemand te willen vervullen. Aangezien het bestuur dat een logische keuze vond. Toen mij de vraag werd gesteld of ik dat met Ellen zou willen gaan doen, heb ik daar positief op geantwoord. In mijn werkzame leven ben ik een periode actief geweest op het gebied van Compliance dat sterk verwant is aan het werkterrein van de rol van VCP.

Ik ben sinds 2009 lid van Larsheim en 7 jaar actief geweest voor de vereniging als penningmeester. In de verdere professionaliseringsslag die wij als vereniging onder het huidige bestuur maken, past de invulling van de rol van VCP. Voor zover ik weet hebben zich in de afgelopen jaren geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Wij hopen dan ook van ganser harte dat onze curatieve inzet niet noodzakelijk is en slechts beperkt blijft tot een preventieve rol.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 451 677

Adres

Plaggeberg 2
3956 BK Leersum

KVK-nummer

30210192