Jeugd-Competitie

Tennis competitie toelichting (Tenniskids en Junioren)

Het aanmelden voor en indeling van de competitie
Voorafgaand aan de deadline welke de KNLTB stelt aan het aanmelden van de verschillende teams, heeft de jeugdcommissie van Larsheim nauw contact met onze tennisleraar/tennisschool. Onze tennisleraar heeft natuurlijk het beste zicht op het spelniveau dat de kinderen inmiddels hebben bereikt.

De KNLTB geeft in ieder geval een leidraad als het gaat om welke kleur kinderen competitie kunnen spelen. Dit is gebaseerd op verschillende leeftijdscategorieën. Zo kunnen wij als jeugdcommissie al een eerste indeling maken in de verschillende kleuren. Vervolgens wordt er dan in nauw overleg met de tennisleraar gekeken naar de samenstelling van de teams en het uiteindelijke niveau waarop de teams ingedeeld kunnen worden. Als voorbeeld; kinderen die net starten qua leeftijd in Oranje zullen in de basis als Oranje 2 team worden ingeschreven. Een Oranje team wat al wat langer in die kleur speelt, kan als Oranje 1 worden aangemeld en dat zijn dan kinderen die al net wat meer ervaring hebben met het spelen van wedstrijdjes. Bij talentvolle kinderen kan er gekozen worden om die in een wat meer ervaren team in te delen, maar dit is vooral ter beoordeling van de tennisleraar.

Bij het samenstellen van de teams proberen wij in ieder geval een voldoende groepsgrootte te vinden, omdat de ervaring leert dat niet alle kinderen alle speeldagen willen spelen of beschikbaar zijn. En zo kunnen wij in ieder geval garanderen dat wij geen incomplete teams krijgen. Daar waar het aantal inschrijvingen toch beperkt is, is het extra van belang om bij aanmelding goed aan te geven of kinderen alle dagen of deels beschikbaar zijn. Uiteindelijk wordt je als speler toch onderdeel van een team en is het niet leuk wanneer door afwezigheid van 1 of meerdere spelers de andere teamleden ook niet kunnen spelen. 

Soorten competitie

Rode, Oranje en Groene competitie

De KNLTB Tenniskids competitie bestaat uit de Rode, Oranje en Groene competitie. Deze competities zijn gekoppeld aan de Tenniskids kleur waarin een kind speelt. In de Tenniskids competitie spelen kinderen op zondagochtend een aantal (korte) wedstrijden tegen kinderen van andere tennisverenigingen in de buurt. Larsheim kiest ervoor om de kinderen die Rode competitie willen spelen alleen thuis onderling tegen elkaar te laten spelen.


Rode competitie (t/m 8 jaar)

- Een competitiedag duurt gemiddeld een uur (exclusief warming-up).
- Kinderen spelen in de Rode competitie enkelpartijen.
- Een competitieteam bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
- Een competitieteam kan de winnaar van de dag worden.
- Van ouders wordt verwacht dat zij (om toerbeurt) de kinderen begeleiden (netten + ballen klaarzetten, warming-up, kinderen indelen)

Oranje competitie (8 t/m 10 jaar)

- Een Oranje competitiedag duurt ongeveer 2 à 2½ uur.
- Kinderen spelen in de Oranje competitie enkel- en dubbelpartijen.
- Een competitieteam bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
- Iedere speeldag wordt een team binnen de poule dag winnaar.
- De wedstrijdresultaten worden ingevoerd in MijnKNLTB.
- Van ouders wordt verwacht dat zij bij uitwedstrijden de kinderen rijden en aanmoedigen. Bij thuiswedstrijden dienen er minimaal 2 ouders aanwezig te zijn voor de organisatie. (banen uitzetten, kinderen aanmelden in tenniskids programma, spelschema maken en uitslagen invoeren).
- Er is bij Larsheim een laptop aanwezig met het tenniskids programma en voordat de competitie begint wordt er vanuit de jeugdcommissie een kennisoverdracht sessie gedaan.

Groene competitie (10 t/m 12 jaar)

- Een competitiedag bij Groen duurt ongeveer 3 uur. Bij thuiswedstrijden vaak korter, omdat wij proberen op 4 banen te starten of te eindigen.
- Kinderen spelen in de Groene competitie enkel- en dubbelpartijen.
- Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 spelers. Meisjes en jongens spelen door elkaar en mét en tegen elkaar.
- Er worden tijdens een competitiedag 4 enkelpartijen en 2 dubbelpartijen gespeeld.
- Elke week speelt het team tegen een team van een andere vereniging. Alle wedstrijduitslagen worden ingevoerd in MijnKNLTB. Het team dat aan het einde van de competitie op de eerste plek in de poule staat, is kampioen.
- Van ouders verwachten wij dat zij de opgegeven kinderen stimuleren ook daadwerkelijk mee te laten doen tijdens de competitiedagen. Wanneer kinderen niet alle dagen beschikbaar zijn of niet alle speeldagen mee willen doen, dan dit graag aangeven bij de inschrijving. En vanzelfsprekend verwachten wij ook van de ouders dat zij de kinderen begeleiden bij uit- en thuiswedstrijden

Speeldagen

Omdat wij de Rode competitie zelf organiseren, zitten wij niet vast aan de speeldagen zoals de KNLTB deze opgeeft. Het is wel de intentie om de rode competitie circa 4 keer te laten plaatsvinden in het voorjaar. Voor de oranje en groene competitie gelden de volgende speeldagen:

Oranje speeldagen: 

Groene speeldagen:

Junioren 11 t/m 14 jaar

- Een competitiedag bij Junioren 11 t/m 14 duurt ongeveer 3 uur. Bij thuiswedstrijden vaak korter, omdat wij proberen op 4 banen te starten of te eindigen.
- Kinderen spelen in de junioren competitie enkel- en dubbelpartijen.
- Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 spelers. Meisjes en jongens spelen door elkaar en mét en tegen elkaar.
- Er worden tijdens een competitiedag 4 enkelpartijen en 2 dubbelpartijen gespeeld.
- Elke week speelt het team tegen een team van een andere vereniging.
- Alle wedstrijduitslagen worden ingevoerd in MijnKNLTB. Het team dat aan het einde van de competitie op de eerste plek in de poule staat, is kampioen.
- Van ouders verwachten wij dat zij de opgegeven kinderen stimuleren ook daadwerkelijk mee te laten doen tijdens de competitiedagen. Wanneer kinderen niet alle dagen beschikbaar zijn of niet alle speeldagen mee willen doen, dan dit graag aangeven bij de inschrijving. En vanzelfsprekend verwachten wij ook van de ouders dat zij de kinderen begeleiden bij uit- en thuiswedstrijden

Junioren 13 t/m 17 jaar

De Junioren competitie 13 t/m 17 jaar bestaat uit een meisjescompetitie, jongenscompetitie en een gemengde competitie. Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 spelers. Bij de meisjes- en jongenscompetitie speelt een team 4 enkelpartijen en 2 dubbelpartijen. Bij de gemengde competitie worden er 2 jongens enkelpartijen, 2 meisjes enkelpartijen en 2 gemengd dubbelpartijen gespeeld.

- Een competitiedag bij Junioren 13 t/m 17 duurt ongeveer 4 uur. Bij thuiswedstrijden vaak korter, omdat wij proberen op 4 banen te starten of te eindigen.
- Kinderen spelen in de junioren competitie enkel- en dubbelpartijen.
- Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 spelers.
- Er worden tijdens een competitiedag 4 enkelpartijen en 2 dubbelpartijen gespeeld, bij een gemengd team zijn de dubbelpartijen gemengd dubbelspelen. - Elke week speelt het team tegen een team van een andere vereniging.
- Alle wedstrijduitslagen worden ingevoerd in MijnKNLTB. Het team dat aan het einde van de competitie op de eerste plek in de poule staat, is kampioen.
- Van ouders verwachten wij dat zij de opgegeven kinderen stimuleren ook daadwerkelijk mee te laten doen tijdens de competitiedagen. Wanneer kinderen niet alle dagen beschikbaar zijn of niet alle speeldagen mee willen doen, dan dit graag aangeven bij de inschrijving. En vanzelfsprekend verwachten wij ook van de ouders dat zij de kinderen begeleiden bij uit- en thuiswedstrijden

Speeldagen Junioren:

Padelcompetitie

In 2022 wordt er ook (zondag)competitie Padel aangeboden voor de jeugd t/m 17 jaar. Omdat de Padel sport nog in ontwikkeling is, is het advies van de KNLTB om alleen teams aan te melden met kinderen vanaf circa 12 jaar. Omdat wij ook onze jeugd de gelegenheid willen bieden ook Padel competitie te spelen, geven wij dus de mogelijkheid om je hiervoor op te geven. Leeftijd voor deelname is conform advies van de KNLTB 12 jaar en ouder.

De voorjaarscompetitie Padel kent 5 speeldagen. Houd er wel rekening mee dat er mogelijk grotere reisafstanden zullen zijn, gezien het feit dat de Padel sport nog in ontwikkeling is. Daarentegen duren de Padel wedstrijden doorgaans wel weer wat korter dan de tenniswedstrijden.

- Kinderen spelen in de Padel competitie 4 dubbelpartijen.
- Een competitieteam bestaat uit minimaal 4 spelers. Jongens en meisjes spelen door en met elkaar. Elke samenstelling is mogelijk.
- Elke week speelt het team tegen een team van een andere vereniging.
- Alle wedstrijduitslagen worden ingevoerd in MijnKNLTB. Het team dat aan het einde van de competitie op de eerste plek in de poule staat, is kampioen.

Van ouders verwachten wij dat zij de opgegeven kinderen stimuleren ook daadwerkelijk mee te laten doen tijdens de competitiedagen. Wanneer kinderen niet alle dagen beschikbaar zijn of niet alle speeldagen mee willen doen, dan dit graag aangeven bij de inschrijving. En vanzelfsprekend verwachten wij ook van de ouders dat zij de kinderen begeleiden bij uit- en thuiswedstrijden

 Speeldagen Padel voorjaar (jeugd op zondag!):

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 451 677

Address

Plaggeberg 2
3956 BK Leersum

KVK-nummer

30210192