Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij Larsheim Tennis&Padel

Met ingang van 2024 wordt de regel ingesteld dat Larsheim tennis&padel in bezit wil zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers die met minderjarigen werken.

Wat is een VOG?

Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan training geven, een team begeleiden of het organiseren van activiteiten.

Waarom vraagt Larsheim tennis&padel een VOG?

Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan het licht. Steeds meer sportverenigingen vragen daarom een VOG van hun vrijwilligers en betaalde krachten, die voor hun functie werken met minderjarigen. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sportvereniging kan uitoefenen. De VOG is dus een maatregel die de kans op seksuele intimidatie verkleint. Wanneer begeleiders wordt gevraagd om een VOG te overhandigen, dan is dit een teken dat de vereniging de veiligheid van haar jeugdleden serieus neemt.

Wie bepaalt of de VOG wordt toegekend?

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam van de aanvrager van de VOG staan. Als er sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt het COVOG of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat het verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend.

Op welke punten wordt gescreend?

Larsheim tennis&padel geeft aan voor welke functie de VOG wordt aangevraagd en op welke functieaspecten het verleden wordt getoetst (het zogenaamde screeningsprofiel). Larsheim tennis&padel heeft het risicogebied “personen” geselecteerd en daarbinnen het functieaspect “belast zijn met de zorg voor minderjarigen”.

Kosten

Normaal gesproken zijn er kosten verbonden aan het aanvragen van een VOG. Vanwege o.a. het feit dat Larsheim tennis&padel een vereniging is en grotendeels uit vrijwilligers bestaat kunnen we deelnemen aan een regeling van de overheid waardoor er geen kosten aan de aanvraag verbonden zijn.

Op onder andere de website https://www.justis.nl/producten/vog/index.aspx kun je uitgebreide informatie vinden over de VOG.

Wij hopen dat met de invoering van deze regeling een bijdrage wordt geleverd aan een nog veiliger en sportiever sportklimaat binnen Larsheim tennis&padel.

Het invoeren van deze maatregel is besproken en wordt gepubliceerd op de website van Larsheim tennis&padel.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 451 677

Adres

Plaggeberg 2
3956 BK Leersum

KVK-nummer

30210192