Lidmaatschap

Wij kennen bij Larsheim verschillende soorten lidmaatschappen.

Het seniorlidmaatschap is een volwaardig lidmaatschap voor volwassenen. Je bent seniorlid met ingang van het jaar waarin men 23 jaar wordt. Je wordt lid van de KNLTB en mag aan activiteiten meedoen.

Vanaf 1 januari 2024 hanteren wij één lidmaatschap voor beide sporten
Contributie Tennis+Padel € 168,00 per jaar


Het jeugdlidmaatschap geldt uitsluitend voor kinderen en jong-volwassenen t/m de leeftijd van 23 jaar. Voor de bepaling van de leeftijd van 23 jaar, geldt dat het jaar waarin het lid de leeftijd van 23 jaar bereikt zal worden gezien als jeugdlid. Je wordt lid van de KNLTB en mag aan activiteiten meedoen. Jeugdleden welke op 1 januari 18 jaar of ouder zijn, dienen wel bardienst te draaien.

Vanaf 1 januari 2024 hanteren wij één lidmaatschap voor beide sporten
Contributie Tennis+Padel € 84,00 per jaar


Gezinskorting.
Larsheim kent een gezinskorting voor het vierde en volgende jeugdgezinslid. De vermelde tarieven zijn alleen van toepassing wanneer beide ouders of verzorgers ook senior lid zijn. 

Vanaf 1 januari 2024 hanteren wij één lidmaatschap voor beide sporten 
Contributie Tennis+Padel € 70,00 per jaar *

* Tarief dus alleen bij jaarlidmaatschap voor het 4e en volgende       gezinsjeugdlid.

Zomerlidmaatschap.
Wil je alleen in de zomer (juni, juli, augustus) tennissen of padel spelen bij Larsheim, omdat je andere sport (b.v. voetbal, hockey, volleybal) bijvoorbeeld stil ligt dan kun je bij ons je conditie op peil houden. Met een zomerlidmaatschap wordt je geen lid van de KNLTB en kun je niet aan officiële wedstrijden en toernooien meedoen.

Contributie Tennis zomerlid: €   50,00 per seizoen *
Contributie Padel zomerlid: €   50,00 per seizoen *
Contributie Tennis + Padel zomerlid: € 100,00 per seizoen *


Winterlidmaatschap.
Wil je alleen in de winter (november, december, januari en februari) tennissen bij Larsheim, omdat je andere sport (b.v. voetbal, hockey, volleybal) bijvoorbeeld stil ligt dan kun je bij ons je conditie op peil houden. Met een winterlidmaatschap wordt je geen lid van de KNLTB en kun je niet aan officiële wedstrijden en toernooien meedoen.

Contributie Tennis winterlid: €   65,00 per seizoen *
Contributie Padel winterlid: €   65,00 per seizoen *
Contributie Tennis + Padel winterlid: € 130,00 per seizoen *

* De zomer- en winterlidmaatschappen zijn alleen bedoeld voor sporters die ook elders lid zijn van een sportvereniging (denk aan: voetbal, volleybal, hockey etc.)

Niet spelend lidmaatschap.
Indien men door omstandigheden gedurende ten minste 1 jaar niet kan spelen is inschrijving als niet spelend lid mogelijk. Dit bijzondere lidmaatschap kan alleen op 1 januari ingaan. Een niet spelend lid krijgt geen label en mag niet geïntroduceerd worden. Indien men na één of meerdere jaren weer spelend lid wil worden, kan dat zonder plaatsing op een eventuele wachtlijst.
Contributie niet spelend lid: € 25,00 per jaar

Introduceren
.
Elk lid mag een niet-lid bij de vereniging introduceren. Introductie is 6 x per jaar mogelijk.
Kosten introduceren: € 5,00 (p.p.)

Afkoop bardiensten € 90,00 Voor seniorleden (t/m 75 jaar) geldt de verplichting ten hoogste 3x per jaar een bardienst te verrichten. 
Ontheffing van deze verplichting is alleen mogelijk door de bardiensten af te kopen. Boete wegens verzuim bardienst € 60,00 per keer.

Beëindiging van het lidmaatschap  

Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk of per e-mail geschieden bij de ledenadministratie (Marja Koopal, de Perken 4 - 3956 VE Leersum of [email protected])  vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.  Bij een tussentijdse opzegging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats van de contributie of van enig deel daarvan.   

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 343 451 677

Adres

Plaggeberg 2
3956 BK Leersum

KVK-nummer

30210192